Teema

Yhdessä kehittäen parempia palveluja

Nykyisellään osaa Helsingin palveluista on hankalia löytää tai käyttää. Ne on tuotettu kaupungin organisaation lähtökohdista, ei asiakkaan tarpeista käsin.

Huomisen Helsingissä asukkaat, kaupungin työntekijät, yritykset ja yhteisöt kehittävät palveluja yhdessä. Käyttäjät ovat tiiviisti mukana muotoilemassa toimivampaa kaupunkia. 

Tulevaisuudessa digitaalisia kokeiluja voidaan aloittaa entistä helpommin, ilman suurta byrokratiaa. Näin kaupunki pystyy reagoimaan asiakkaiden muuttuneisiin toiveisiin yhä nopeammin. 


ESIMERKKI: Osallistuvassa budjetoinnissa kaupunkilaiset ideoivat ja valitsevat suunnitelmia, jotka kaupunki toteuttaa.  


ESIMERKKI: Käyttäjien tyytyväisyyttä palveluihin mitataan ja seurataan. Palveluja myös testataan kaupunkilaisten kanssa.

Osallistuva budjetti: Yhdessä ideoitu on puoliksi tehty

OmaStadissa helsinkiläiset voivat ideoida, kommentoida ja äänestää siitä, miten 8,8 miljoonan osallistuva budjetti vuosittain jaetaan.

Kaupunki muuttuu, mutta mihin suuntaan? – Kerro kantasi

Kerro kantasi on verkkopalvelu, jossa voit kertoa mielipiteesi suunnitteluvaiheessa olevista asioista.

Tule mukaan puistotalkoisiin – kaupunki hoitaa työkalut

Puistotalkoot-sovelluksella voit helposti lainata kaupungilta talkooporukallesi välineet ja tilata kerätyn jätteen noudon.

Saavutettavuusmalli varmistaa kaupungin palvelujen toimivuuden kaikille käyttäjäryhmille

Palvelujen saavutettavuus edistää yhdenvertaisuutta ja tarkoittaa verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille.