Miksi panostamme digitalisaatioon?

Helsinki kasvaa 5000-8000:lla uudella asukkaalla vuosittain. Hyvät digitaaliset palvelut joustavat kasvun alla ja mukautuvat oppimalla kaupunkilaisten uusista tarpeista. Jos digitaalinen perusta toimii, jää kaupungille aikaa ja ihmisiä myös monimutkaisten ongelmien ratkomiseen.

Digitalisaatio on teknologian nopean kehityksen, internetin ja globalisaation luoma megatrendi. Se muuttaa koko maailman tapaa toimia. Ja: se on jo täällä. Kaikki mikä on digitalisoitavissa ja automatisoitavissa, tullaan luultavasti lopulta digitalisoimaan ja automatisoimaan. Helsingille kyse on siitä, mukaudummeko muutokseen.

Perustavimmillaan digitalisaatiossa on kyse digiteknologian käytöstä asioiden hoitamiseen. Kaupungin työntekijöiden fyysinen sijainti, organisaation rajat tai tiedon puute eivät nouse entiseen tapaan toiminnan esteiksi. Digitalisaatio tarkoittaa, että voimme kerätä ja käsitellä suuria datamääriä ja analysoida ne salamannopeasti. Työaikaa vapautuu tehtäviin, joissa ihmiset ovat parhaimmillaan.

Lähes kaikilla suomalaisilla on jo älypuhelin ja Internetin käyttö on kiinteä osa arkea. Monille älypuhelin on ainoa verkkoon kytketty laite, ja palveluita käytetään sillä kaikkina vuorokaudenaikoina. Samalla on muistettava, että joka kymmenes suomalainen ei käytä internetiä. Helsingin digitalisaatio ei siis voi tarkoittaa palveluiden täydellistä sähköistämistä. Sen sijaan digitalisaatio tarjoaa uusia, houkuttelevia vaihtoehtoja kasvokkain saatavalle palvelulle.

Internetin ja kaupungistumisen myötä myös Helsinki on siirtynyt paikallisesta kilpailusta kohti entistä kansainvälisempää ja julkisen sektorin rajat ylittävää kilpailua. Myös kaupungin digipalveluita verrataan parhaisiin kansainvälisiin esimerkkeihin. Vertailu asettaa helsinkiläisten odotustason korkealle. Helsinki haluaa vastata haasteeseen.


Helsingin digitalisaation avaimet:

SUJUVAA ARKEA DIGITALISAATIOLLA 

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus tarkoittaa sujuvaa arkea. Se onnistuu, kun digitalisaation mahdollisuudet hyödynnetään. 

HENKILÖKOHTAISET PALVELUT ASIAKKAAN EHDOILLA 

Helsinki palvelee jokaista kaupunkilaista juuri hänelle sopivalla tavalla: henkilökohtaisesti, kätevästi, ajasta ja paikasta riippumatta, vaihtoehtoja tarjoten, tarvittaessa jopa kädestä pitäen. 

ENNAKOINTIA, EI PELKKÄA REAGOINTIA 

Helsinki ennakoi asiakkaidensa palvelun ja tiedon tarpeen, sen sijaan että vain reagoisi siihen. 

DATA JA TEKOÄLY HYÖTYKÄYTTÖÖN 

Helsinki valjastaa datan, tekoälyn ja robotiikan omaan ja yhteistyökumppaniensa käyttöön. Se auttaa palvelujen paremmassa suunnittelussa, toimittamisessa ja johtamisessa. Työntekijöille jää enemmän aikaa kohdata asiakkaita ja auttaa juuri siellä missä kulloinkin tarvitaan.  

LUOTTAMUS – DATAN HYÖDYNTÄMISEN PERUSTA 

Kaupunkilainen tietää, millaista tietoa Helsingillä hänestä on ja voi luottaa siihen, että kaupunki käyttää hänen tietojaan eettisesti oikein. 

DIGITASA-ARVO: PALVELUT KAIKKIEN ULOTTUVILLA 

Tulevaisuuden palveluja luodessaan Helsinki huolehtii siitä, että palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Myös niiden, joilla ei ole teknologista osaamista. 


Mitä Helsingin digitalisaatio on käytännössä? Siirry etusivulle ja tutustu parhaisiin esimerkkeihin.