Teema

Tilat avoimiksi

Helsinki etsii käytännön digitaalisia ratkaisuja tilojensa joustavampaan käyttöön. Kaupunki omistaa paljon mielenkiintoisia tiloja, mutta niiden käyttö vaihtelee. Miten tyhjät tilat avattaisiin kaupunkilaisille?

Tilavaraushankkeiden tavoitteena on julkisten tilojen käytön tehostaminen, saavutettavuuden parantaminen ja tilojen käyttöön liittyvien kustannusten alentaminen kaupungin tilavarauskäytäntöjä yhtenäistämällä.

Aiheesta blogissa: "Helsinki inspiroi avaamaan tilojaan kaikkien käyttöön"

Teeman projektit

Varaamo

Varaamosta voi varata kaupungin julkisia tiloja sekä työpisteitä yksityiseen käyttöön. Aluksi varattavissa on kaupunginkirjaston, nuorisoasiainkeskuksen sekä varhaiskasvatusviraston tiloja, työpisteitä ja laitteita.

Lue lisää

Stadin tilapankki

Stadin tilapankki tarjoaa kaupungin työntekijälle tietoa yhteiskäyttöisistä työpisteistä ja kokoushuoneista.

Lue lisää

Urbaanit yhteistilat -selvitys tilojen käytöstä Suomessa

Kliffa Innovations toteuttaa Urbaanit yhteistilat -selvityksen, jonka tavoitteena on löytää ratkaisuja tilojen tehokkaampaan ja asukasystävällisempään käyttöön. Selvitys on osa Helsingin kaupungin Innovaatiorahaston rahoittama.

Lue lisää

Joustotilat

Kalasataman kaupunginosassa on käytössä Flextila-palvelu, jonka kautta asukkaat, pienyritykset ja muut tilojen käyttäjät voivat helposti löytää vapaita tiloja esimerkiksi kokoontumisiin, harrastuksiin tai lyhytaikaiseen työntekoon. Tilojen haltijat, kuten taloyhtiöt, voivat puolestaan tarjota omia tilojaan käyttöön sellaisina aikoina, kun he eivät itse niitä tarvitse.

Lue lisää

Refill - tilojen lyhytaikainen käyttö

Refill-projektissa pyritään luomaan vuoropuhelua kaupunkilaisten ja kaupungin välillä tilojen paremmasta lyhytaikaisesta hyödyntämisestä sekä luomaan kansainvälista ymmärrystä aiheeseen liittyvästä poliittisesta päätöksenteosta

Lue lisää

Resurssienvarausrajapinta kuuteen kaupunkiin

Suomen kuusi suurinta kaupunkia kehittävät yhdessä avointa resurssienvarausrajapintaa, jonka kautta voi varata kaupungin vapaita tiloja, esimerkiksi kirjastojen kokoustiloja. Rajapinnan kautta voi etsiä vapaita tiloja, varata niitä, muokata varauksiaan ja perua varuksen. Rajapinta mahdollistaa varauspalvelun laajentamisen myös esimerkiksi välineiden vuokraamiseen.

Lue lisää

Huonevarausjärjestelmä

Kanslian huonevarausjärjestelmän uusimisella pyritään helpottamaan kaupungin työntekijöiden kokoushuoneiden varaamista. Palvelu on yhdistetty resurssiydinrajapintaan, joka toimii myös muiden kaupungin tila- ja resurssivarausjärjestelmien kanssa yhteen.

Lue lisää

Resurssienvarausrajapinta Respa

Avoin resurssinvarausrajapinta eli Respa tarjoaa kaupungin Resurssiytimeen tallennettuja tietoja. Resurssiytimeen tallennetaan kaupungin tiloihin liittyvää metadataa, kuten sijainti- ja varaustietoja.

Lue lisää