Projekti

Saavutettavuusopas

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Saavutettavuusopas on tarkoitettu Helsingin kaupungin työntekijöille, jotka luovat sisältöjä verkkosivuille tai muutoin yleisön saataville. Opas toimii sisällön tuottamisen ohjeena.

Oppaan (pdf) tarkoitus on antaa yleispätevät ohjeet sisällön tuottamiseksi siten, että se olisi mahdollisimman hyvin kaikkien käyttäjien saavutettavissa.

Saavutettavuuden parantamisen ja saavutettavuustyön dokumentoinnin taustalla on EU:n saavutettavuusdirektiivi, joka määrittelee vähimmäistason verkkopalvelujen saavutettavuudelle.

  • Uusien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia 23.9.2019
  • Kaikkien julkisten verkkosivujen on oltava saavutettavia 23.9.2020
  • Kaikkien julkisten mobiilisovellusten on oltava saavutettavia 23.6.2021
  • Kaikkien julkisen sektorin ekstranetien ja intranetien on oltava saavutettavia 23.6.2021

Kehittämismenetelmät

Kehittämismenetelmät-sivusto tarjoaa apua etenkin kaupungin työntekijöille, silloin kun pitää kehittää toimintaa tai edistää hanketta tai suurempaa hankekokonaisuutta.

Visuaalisen ilmeen ohje

Kaupungin visuaalisen identiteetin tavoitteena­ on rakentaa yhtenäistä ja tunnistettavaa Helsinki-­kuvaa. Visuaalinen ilme on sen näkyvin elementti.

Tietosuojakäsikirja ja tietosuojan arviontityökalut

Helsingin kaupungin tietosuojakäsikirjassa kerrotaan perustietoa tietosuojalainsäädännöstä sekä ohjeistetaan, miten tietosuojalainsäädäntöä noudatetaan käytännön työssä. Sitä tukevat vaikutusarvioiden tarkistuslistat.

Kulttuurin ja vapaa-ajan kaupunkilaisprofiilit

Kaupunkilaisprofiilit ja niiden kanssa käytettävä työkirja muodostavat yhdessä työkalun ihmislähtöiseen ajatteluun ja palveluiden kehittämiseen.

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.