Teema

Digitaalinen asiakaskokemus

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa korostuu asukas- ja käyttäjätyytyväisyyden näkökulma kaupungin palvelujen ja toiminnan kehittämisessä. Asiakaskokemuksen merkitystä painotetaan myös kaupungin ja koko julkishallinnon palvelujen digitalisoimiseen liittyvässä keskustelussa. Digitaalisessa Helsingissä asiakaskokemuksen kehittäminen on tunnistettu teemaksi, jossa on useita yhdessä kehittämisen, kokeilemisen ja oppimisen paikkoja.

Haemme vastauksia mm. seuraavin kysymyksiin: mistä koostuu hyvä helsinkiläinen asiakaskokemus ja mitä välineitä digitalisaatio tarjoaa kokemuksen kehittämiseksi? Miten johdamme digitaalista asiakaskokemusta? Miten varmistamme, että käyttäjän sähköinen palvelupolku pysyy selkeänä ja eheänä palvelusta toiseen siirryttäessä? Miten voisimme hyödyntää data-analytiikkaa tehokkaammin asiakaskokemusta mitattaessa?

Ota yhteyttä

Teeman projektit

Asiakaskokemussimulaatio

Digitaalisen Helsingin asiakaskokemussimulaatio on koulutus, jossa kaupungin työntekijät määrittelevät itselleen tulevaisuuden toimenkuvan vuoteen 2022 kaupungin asiakaskokemuksen kehittäjinä.

Lue lisää

Digitaaliset palvelupolut

Digipalvelujen käytettävyyttä edistetään myös tutkimalla miten käyttäjät kokevat kaupungin nykyiset sähköiset palvelut. Kun helsinkiläinen esimerkiksi hakee vuokra-asuntoa tai avustusta järjestölleen, hakuprosessin tulee olla helppo, sujuva ja kitkaton. Sellainen että digitaaliselle palvelupolulle palaa tarvittaessa mielellään uudestaan.

Lue lisää

Lapsen opinpolku

Tavoitteena on, että asiakas voi hakea lapsen kasvatuksen ja koulutuksen palveluja varhaiskasvatuksesta perusopetuksen 1.-2. luokalle sujuvasti ja yhdestä paikasta, sähköiset hakemisen palvelut edellä.

Lue lisää

Palveluprosessien visualisointi

Helsingin kaupunki tarjoaa asukkailleen lukuisia palveluita, jotka tavoittelevat asiakaslähtöisyyttä. Käytännössä voi kuitenkin olla vaikeaa löytää tietoa lomakkeiden oikeaoppisesta täyttämisestä tai hakuprosessin etenemisestä. Kuinka kaupunkilainen saisi helpommin selville, miten lapsi ilmoitetaan päiväkotiin tai kenelle katujuhlan järjestämisestä ilmoitetaan?

Lue lisää

Asiakaspalvelumalli

Helsingin asiakaspalvelumallilla edistetään kaupungin asiakaspalvelun asiakas-lähtöisyyttä, yhdenmukaisuutta ja palvelun vaikuttavuutta. Malli perustuu viiteen hyvän asiakaspalvelun periaatteeseen.

Lue lisää

Tekoäly ja me

Tekoäly ja me on kaupungin kokeilutoimintaa tukeva koulutus, jossa opitaan tekoälyn mahdollisuuksista asiakaskokemuksen kehittämisessä. Koulutuksessa konseptoidaan tekoälytyökavereita joiden kanssa harjoitellaan töiden tekemistä osana tulevia digikokeiluja.

Lue lisää