Opas

Digipalveluiden kehittämisopas

Helsingin digipalveluiden kehittämisopas auttaa kaupungin omaa organisaatiota ja ulkopuolisia tahoja, kuten yrityksiä ja muita palvelukehittäjiä noudattamaan yhteisiä periaatteita, kun kaupungin digitaalisia palveluita suunnitellaan ja tuotetaan.

Kaupungin palveluiden käyttäjille oppaan vaikutus näkyy selkeänä, helpommin käytettävänä ja yhteentoimivana palveluiden kokonaisuutena.

Oppaan ensimmäinen versio julkaistiin joulukuussa. Jatkokehittämisessä tehdään yhteistyötä myös muiden kaupunkien ja valtion kanssa.

Voit osallistua periaatteiden kehitykseen kommentoimalla opasta!


Aiheesta blogissa:
"Näin syntyy yhtenäisten palveluiden Helsinki"

Ota yhteyttä