Projekti

Seuraa miten Helsinki vastaa ilmastonmuutokseen

  • Valmistelu
  • Kokeilu
  • Käytössä

Mikä? Helsingin kaupunki kantaa vastuunsa ilmastonmuutoksen hillinnässä. Kaupunkina olemme sitoutuneet 147 ilmastotekoon, joiden tavoitteena on tehdä Helsingistä hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Helsingin ilmastovahti seuraa ilmastotoimiemme edistymistä.

Kenelle? Ilmastokriisi etenee huolestuttavaa vauhtia, mutta vielä on toivoa, kunhan toimimme heti. Ilmastovahti on palvelu sinulle, joka olet kiinnostunut Helsingin toimista ilmastomuutoksen hillinnän eteen.

Mitä iloa? Haluamme, että kuka tahansa pystyy seuraamaan, miten Helsinki etenee päästöjen vähentämisessä. Olemme keränneet Ilmastovahtiin jokaisen toiminnallisen, taktisen ja strategisen ilmastotoimenpiteen tiedot omille sivuilleen. Palvelussa on avattu myös kaikki ne taustaoletukset ja laskelmat, joiden perusteella päästöjä arvioidaan.

Koska käytössä? Palvelu avattiin vuonna 2019 ja sitä päivitetään ilmastotoimien edetessä.

Missä? Kokeile Ilmastovahtia osoitteessa ilmastovahti.hel.fi.

Terveysdata parantaa hoitoa ja auttaa elämäntavan muutoksiin

Terveyshyötyarvion avulla hoidon tarvetta voidaan ennakoida aiempaa helpommin.

Tapahtuma- ja kurssitieto tulee nyt ihmisten luokse

Tapahtuma- ja kurssitieto liikkuu esimerkiksi kännykkäsovellukseen ja infonäytöille aina samassa muodossa.

Tutki kaupungin hankintoja verkkopalvelussa

Palvelusta voit tarkastaa, keneltä Helsinki on hankkinut tuotteita ja palveluja sekä milloin nämä hankinnat on tehty.